Abloy Edge -avaimet saatavana

Hei! Meiltä saa nyt Abloy Edge -avaimia eli niitä mustapäisiä.

Tervetuloa käymään!

Löydät liikkeen myös Instagramista nimellä @pyynikinjalkineliike!

Ajankohtaisia uutisia voi käydä katsomassa Facebookista! Käy tykkäämässä sivusta Suutari Pyynikin Jalkineliike!

ILMOITUS: Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulevat voimaan 9.1.2016. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite www.kuluttajariita.fi